CORONAVIRUS

Gezien de huidige omstandigheden zullen bestellingen niet uitgevoerd kunnen en dit voor onbepaalde tijd.

Zodra alles genormaliseerd is staan wij graag opnieuw ter uwer beschikking.

Wij danken u voor het begrip en verontschuldigen ons voor het ongemak.